• |
  • |
  • ۲۳:۴۳ - شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

درباره معاونت

اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

به اطلاع ان دسته از دانشجویانی که امکان پرداخت کل شهریه بصورت یکجا در زمان ثبت نام راندارند میرساند صندوق دانشجویان یادگار امام (ره) شهرری تا سقف ۵۰ % شهریه ترم جاری دانشجویان گرامی را در همه مقاطع تحصیلی تسهیلات گوناگون به شرح ذیل اعطا مینماید:

وامهای تامین شهریه

نوع وام

درصد کارمزد

کوتاه مدت با باز پرداخت ۴ ماهه

بدون کارمزد

میان مدت با باز پرداخت ۱۰ ماهه

۲.۵درصد

بلند مدت صندوق رفاه وزارت علوم

۴ درصد

وامهای نقدی با کارمزد ۲.۵ وبازپرداحت در طول تحصیل

نوع وام

مبلغ وام

ازدواج

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

مسکن(مجرد)

۵/۰۰۰/۰۰۰

مسکن(متاهل)

۶/۰۰۰/۰۰۰

کمک هزینه تحصیلی(مجرد)

۵/۰۰۰/۰۰۰

کمک هزینه تحصیلی(متاهل)

۶/۰۰۰/۰۰۰

ضروری تا سقف

۱۲/۰۰۰/۰۰۰

 

فرم دریافت وام کوتاه مدت ۴ ماهه

فرم های دریافت وام شهریه ۱۰ ماهه

فرم های دریافت وام وزارت علوم