اطلاعیه ها

اطلاعیه مالی صندوق رفاه دانشجویی؛ تعیین مبالغ وام شهریه
اطلاعیه مالی صندوق رفاه دانشجویی؛ تعیین مبالغ وام شهریه

اطلاعیه مالی؛ مبالغ علی الحساب شهریه نیمسال اول 95-94
اطلاعیه مالی؛ مبالغ علی الحساب شهریه نیمسال اول 95-94

اطلاعیه مالی؛ علی الحساب شهریه ورودی های 94
اطلاعیه مالی؛ علی الحساب شهریه ورودی های 94

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.