اطلاعیه ها

اطلاعیه مالی صندوق رفاه دانشجویی؛ تعیین مبالغ وام شهریه
اطلاعیه مالی صندوق رفاه دانشجویی؛ تعیین مبالغ وام شهریه

قابل توجه دانشجویان گرامی؛ اطلاعیه دریافت وام بلندمدت وزارت علوم
قابل توجه دانشجویان گرامی؛ اطلاعیه دریافت وام بلندمدت وزارت علوم

اطلاعیه مالی؛ مبالغ علی الحساب شهریه نیمسال اول 95-94
اطلاعیه مالی؛ مبالغ علی الحساب شهریه نیمسال اول 95-94

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.