دکتر محمد علی فتوره بنابی
 معاون اداری مالی

 

email: edarimali@iausr.ac.ir

 

مدیر امور مالی و خزانه دار: آقای دکتر علیرضا اسلام پور
مدیر کل امور اداری: آقای مصطفی محمدی
رئیس صندوق رفاه دانشجویی: آقای فخرالدین اسلامی
رئیس اداره تدارکات : آقای اکبر مقامی مهربانی
رئیس اداره کارگزینی: آقای احسان محمد علی
رئیس اداره عمومی: آقای علیرضا فریدی 

مسئول حسابداری : خانم مرضیه جور عباسی 
مسئول حسابداری دانشجویی: 
مسئول دبیرخانه: خانم ‍زهرا ریحانی
مسئول امور نقلیه: آقای اسکندر زندی

 

زمان ملاقات حضوری با دانشجویان گرامی روزهای دوشنبه ساعت 14 الی 15تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.