ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

1

آقای یاسر ستارزاده

مسئول امور دفتری و بایگانی

2

آقای محسن پور‌میرزا

متصدی امور دفتری و بایگانی

 

   

صندوق رفاه دانشجویی

4

 آقای فخرالدین اسلامی

رئیس صندوق رفاه دانشجویی

5

آقای صالح صالحی پور

حسابدار صندوق رفاه دانشجویی

6

آقای محسن براری

حسابدار صندوق رفاه دانشجویی

7

آقای اصغر صادقی

حسابدار صندوق رفاه دانشجویی

مدیر کل امور اداری
 

8

آقای مصطفی محمدی

مدیر کل امور اداری

اداره کارگزینی

9

آقای احسان محمد علی

رئیس اداره کار گزینی

10

خانم منیژه افشار

مسئول صدور احکام

11

آقای رسول قلی زاده

کارگزین(ثبت حضور و غیاب مرخصی کارکنان)

12

خانم نجمه پور صفوی

کارگزین ( امور بیمه و مدارک پزشکی اساتید و کارکنان)

دبیرخانه و بایگانی

13

خانم زهرا ریحانی

مسئول دبیرخانه و بایگانی

14

آقای علی جعفری

نامه‌رسان

15

خانم سارا آزاد

اپراتور

اداره تدارکات

16

آقای علی رستم پور ثمرین

رئیس اداره تدارکات

17

آقای حاکم آذر

مسئول تدارکات

18

آقای مهدی ولایتی

متصدی تدارکات

19

آقای محمد رضا باقری

متصدی تدارکات

 انبار و اموال

20

آقای مجید شیرازی

مسئول انبار

21

 

مسئول اموال

22

آقای مهدی آقایی‌

انباردار

اداره امور عمومی

23

آقای علیرضا فریدی‌

رئیس اداره امور عمومی

24

آقای عباس ‌جوان

تلفنچی

25

آقای محمد هادی

خدمات

26

آقای محسن نعمتی‌معز

خدمات

27

آقای محمدعلی نقی‌زاده

خدمات

28

آقای محمود عسگری

خدمات

29

آقای موسی حبیبی

خدمات

30

آقای صادق حیدریان

خدمات

31

آقای علیرضا رحیمی

خدمات

32

آقای علی اکبر زندیه

خدمات

33

آقای عباس سپیدی

خدمات

34

آقای محمدرضا معصومی

خدمات

35

آقای حجت‌اله حسنی

خدمات

36

آقای حجت‌اله محمدی‌حصار

خدمات

37

آقای مجید خیرآبادی

مسئول خدمات ساختمان اداری و تربیت بدنی و دانشکده آموزش معلمان

38

آقای غلامرضا رحیمیان‌

خدمات

39

آقای محمود رنجبر

خدمات

40

آقای محمد حسن عسگریار

خدمات

41

آقای محسن سلیمانی

خدمات

42

آقای مجتبی شیخی

خدمات

43

آقای حقویردی جعفری

خدمات

44

آقای مرتضی مخمری

خدمات

45

آقای پرویز تاری

خدمات

46

آقای فرض اله صادقی

خدمات

47

آقای سهراب محبعلی‌پور

خدمات

امور نقلیه

48

آقای اسکندر زندی

رئیس امور نقلیه

48

آقای مهدی قاسمی‌

راننده خودرو سنگین

50

آقای پرویز گرجی

راننده خودرو سنگین

51

آقای رحیم بی پروایی اکرام

راننده خودرو سبک

52

آقای حافظ یحیی‌مزدارانی

راننده خودرو سبک

53

آقای سعید عبدالغفاری

راننده خودرو سبک

54

آقای مجید عباسوند

راننده خودرو سبک

55

آقای سید نور الدین صفوی

راننده خودرو سبک

56

آقای رضا خزایی

راننده خودرو سبک

57

آقای حسین رستمی‌کیا

راننده خودرو سبک

58

آقای محمد سیدمهدی شیرازی

راننده خودرو سبک

59

آقای علی حسن‌زاده‌

راننده خودرو سبک

مدیریت امور مالی

60

آقای دکتر علیرضا اسلام پور

مدیر امور مالی

61

خانم مرضیه جور عباسی 

مسئول اداره حسابداری

62

 

حسابدار (کنترل بودجه)

63

آقای زهرا داوود یل

حسابدار (مسئول رسیدگی به اسناد مالی)

64

 

حسابدار (صدور اسناد)

65

 

حسابدار (صندوق)

66

آقای مهدی مهری

حسابدار (مسئول پرداخت حقوق ومزایا)

67

 

حسابدار

68

خانم فاطمه پور گلی

حسابدار

69

 

حسابدار (صدور اسناد)

70

آقای رضا نقی زاده

حسابدار (مسئول دفاتر و تراز مالی)

71

آقای علی جهانشاهی

متصدی کاردکس – امور وام

72

آقای محمدرضا مختاری‌

حسابدار صندوق

73

آقای محمد جعفری

حسابدار (صدور اسناد)

حسابداری دانشجویی

74

خانم ندا اصغرپور

رئیس اداره حسابداری دانشجویی

75

خانم زینب رنجبر

حسابدار

76

آقای داود میر محمدی

حسابداری دانشجویی دانشکده فنی مهندسی و مهندسی برق

77

آقای علیرضا کریمی

حسابداری دانشجویی دانشکده فنی مهندسی و مهندسی برق

78

آقای مجتبی یوسفی

حسابدار (امور تسویه)

79

آقای مرتضی فردی

حسابداری دانشجویی دانشکده مدیریت و حسابداری و علوم انسانی

80

خانم زهرا السادات ایزی

حسابداری دانشجویی دانشکده مدیریت و حسابداری و علوم انسانی

81

آقای حسین عبدی

حسابداری دانشجویی دانشکده هنر و معماری

82

خانم زهرا توغانی

حسابداری دانشجویی دانشکده هنر و معماری

83

آقای  محمدرضا رضایی

حسابداری دانشجویی دانشکده شیخ صدوق

84

آقای احمد امیرگل‌محمد‌

حسابداری دانشجویی دانشکده آموزش معلمان

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.