آشنایی با مدیران معاونت

دکتر سید محمد میرزاده
 معاون اداری مالی

 

email: edarimali@iausr.ac.ir

مدیر امور مالی و خزانه دار: آقای جمشید پیرهادی
مدیر کل امور اداری: آقای سید عباس شاهچراغی
رئیس صندوق رفاه دانشجویی: آقای فخرالدین اسلامی
رئیس اداره تدارکات : آقای اکبر مقامی مهربانی
رئیس اداره کارگزینی: آقای احسان محمد علی
رئیس اداره عمومی: آقای علیرضا فریدی 
مسئول حسابداری : آقای رضا خدیر
مسئول حسابداری دانشجویی: آقای احمد گل محمدی
مسئول دبیرخانه: خانم ‍زهرا ریحانی
مسئول امور نقلیه: آقای اسکندر زندی

زمان ملاقات حضوری با دانشجویان گرامی روزهای دوشنبه ساعت ۱۴ الی ۱۵