حسابداری دانشجویی

وظایف امور مالی دانشجویی

 •  نظارت بر انجام امور مربوط به حسابداری دانشجویان
  نظارت بر انجام چگونگی میزان پرداختی دانشجویان به صورت نقد و اقساط
 • بررسی و رفع مشکلات مالی دانشجویان طبق ضوابط و مقررات دانشگاه 

امور مالی دانشجویی

 • درجهت ارج نهادن به دانشجویان و مراجعین محترم در راستای تکریم ارباب رجوع دارای پنج شعبه حسابداری دانشجویی در این واحد دانشگاهی مستقر که به صورت مستقل و مجزا به بررسی مسائل و مشکلات مالی و وضعیت شهریه دانشجویان می پردازد.
نحوه واریز شهریه
 • نحوه پرداخت شهریه صرفاً به صورت اینترنتی می باشد.

نحوه پرداخت شهریه به صورت الکترونیکی

 • داشتن یکی از کارت های عضو شتاب و ثبت شماره آن در صفحه پرداخت
  فعال نمودن رمز دوم کارت و ثبت رمز در صفحه پرداخت
 • ثبت رمز CVV2 در صفحه پرداخت
 • انتخاب کلید پرداخت و انجام مراحل پرداخت 

نکات مهم بخشنامه های مالی دانشگاه آزاد اسلامی 

 • هر دانشجو موظف است جهت ثبت نام، شهریه ثابت و متغیر را برابر با تعرفه پرداخت نماید.
 • در صورت حذف حداکثر 2 درس در زمان حذف و اضافه، که از طریق گروه صورت می پذیرد، وجهی از دانشجو اخذ نمی گردد.

تبصره ۱: حذف اضطراری درس موجبی برای بازپرداخت شهریه آن درس نخواهد بود.

تبصره۲: حذف کلیه واحدهای انتخابی بعد از تاریخ حذف و اضافه برای تقویم دانشگاهی، موجبی برای باز پرداخت شهریه ثابت و متغیر نخواهد بود.

 • حذف درس بر اثر غیبت موجه، موجب بازپرداخت شهریه پرداختی دانشجو، اعم از ثابت و متغیر نخواهد بود.
 • دانشجویانی که از مرخصی تحصیلی استفاده می کنند، موظف هستند شهریه ثابت دوره را برابر تعرفه تعیین شده بپردازند.
 • دانشجویانی که به علت مقررات آموزشی یا هر علت دیگری از دانشگاه اخراج می شوند، از آنها هزینه انصراف دریافت نمی شود مگر آنکه ریز نمرات دروس گذرانده شده خود را درخواست نمایند.